Οι τρεις τάσεις που μπορούν να καταστρέψουν το διαδίκτυο

του Tim Berners-Lee 

Ο άνθρωπος που δημιούργησε το διαδίκτυο, το world wide web (www), προειδοποιεί για τις τρεις τάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή του internet.
“Φαντάστηκα το διαδίκτυο ως μια ανοιχτή πλατφόρμα που θα επέτρεπε σε όλους, παντού, να μοιράζονται πληροφορίες, ευκαιρίες πρόσβασης και να συνεργάζονται πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα. Με πολλούς τρόπους, το διαδίκτυο έχει ζήσει μέχρι σήμερα αυτό το όραμα, αν και υπήρξε μια επαναλαμβανόμενη μάχη για να κρατηθεί ανοικτό. Αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ανησυχώ όλο και περισσότερο για τρεις νέες τάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου το διαδίκτυο να εκπληρώσει τις πραγματικές δυνατότητές του ως ένα εργαλείο που εξυπηρετεί όλη την ανθρωπότητα.

Συνέχεια

Advertisements

Εντοπίστηκε το παγκόσμιο δίκτυο κυβερνοκατασκοπείας, Κόκκινος Οκτώβρης

18.05.11._Η δράση των εγκληματιών του κυβερνοχώρου είχε ως στόχο την απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών και δεδομένων, που προσφέρουν πρόσβαση σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε προσωπικές φορητές συσκευές και δίκτυα εταιριών, καθώς και τη συλλογή στοιχείων γεωπολιτικού χαρακτήρα. Οι δράστες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη Ρωσία, σε δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και σε ορισμένα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Τον Οκτώβριο του 2012 οι ειδικοί των εργαστηρίων Kaspersky, γνωστής εταιρίας ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων, ξεκίνησαν την έρευνα για μια σειρά από επιθέσεις που σημειώθηκαν σε ηλεκτρονικά δίκτυα διεθνών διπλωματικών αποστολών. Στην πορεία της διερεύνησης των περιστατικών αυτών, οι χειριστές ανακάλυψαν ένα μεγάλο δίκτυο

Συνέχεια